Virgo

Virgo Göteborg Serneke DinellJohansson
Under 2022 genomförde Serneke i samarbete med Balder och Göteborgs stad ett parallellt uppdrag för gestaltningen av ett tjugosju våningar högt bostadshus i Karlastaden, Göteborg.
Vi fick vara med och tävla mot Dorte Mandrup och Wingårdhs. Oerhört gott sällskap tycker vi.

Bedömningsgruppen valde vårt förslag för vidare arbete. Här är ett par rader ur motiveringen:

Soltornet erbjuder en vacker helhet med en arkitektonisk gestaltning av hög klass och i symbios med teknik och konstruktion. 

Läs mer här.