Virgo

Virgo
2022 -
162 lgh + 500kvm lokaler
Serneke och Balder
Göteborg
Pågående

Kv Virgo är ett 27v högt hus i Karlastaden i Göteborg. Huset innehåller en rad olika bostadstyper och en kommersiell sockel. Uppdraget föregicks av en inbjuden arkitekttävling som DinellJohansson vann.

Det höga husets klimat utgår från att klokt hantera vind och sol. Istället för att se detta som rent tekniska problem har vi velat integrera lösningarna i husets gestaltning, i dess karaktär och identitet. I öst, väst och norr ges huset en vertikal skuggande relief och mot söder en horisontell fast solskärm.

Den horisontella solavskärmningen liksom den vinklade toppen på Virgos krona förses med solceller för att inte bara skugga från utan också skörda solenergin. Det ger en karaktärsstark och varierad byggnadsvolym där spelet mellan ljus och skugga ständigt förändras över dygnet och med variationer i årstider och väderlek.


Virgo Serneke Balder Karlastaden DinellJohansson