garnisonen

Såhär såg det ut på Garnisonen en gång. Vi har fått den stora äran att hjälpa Vasakronan att göra det om möjligt ännu lättare att hitta till hissarna. Entrérum förädlas och hela husets inneboende attraktivitet ska höjas. Tage Hertzell är med.