Garnisonen

Garnisonen
2017-2021
4325 m2 LOA, nybyggnation trappa, inredning
Vasakronan
Östermalm, Stockholm
Färdigställt 


Garnisonen Vasakronan DinellJohansson