Höskullen

Tävlingsförslag tillsammans med Jonas Haga och Christine Ingridsdotter.