World Trade Center

 
Kärt barn har många namn. Cityterminalen, World Trade Center, Vasaterminalen, Kvarteret Terminalen...

Vi får hjälpa Alecta Fastigheter att tänka ut hur det här huset kan bli ännu bättre.