DJ + Chipperfield

Vi brukar inte nämna Pritzkerpristagare i samma mening som oss själva. Så vi gör inte det. 
DinellJohansson.

Gemensamt förslag på bostadshus i Hjorthagen.
Illustration av David Chipperfield Architects.