stockholmshusen

Vi har fått äran att tillsammans med Per Kallstenius delta i arbetet med riktlinjer för gestaltning av Stockholmshusen.