ICA

Staden förändras. Tillsammans med Kristina Alvendal och Spacescape hjälper vi ICA med deras stadsbyggnadsstrategi.