Sturehof

Sturehof, samarbete med Jonas Bohlin
2019-2023
Restaurang – marknad – bokhandel
Ca 1500 Kvm
Svenska Brasserier
Stockholm