Stalands

Detaljplanearbete påbörjat för det här gamla fina kvarteret på Södermalm. 
Vi får hjälpa Stalands Fastigheter.