Betongblandaren

Här i Mariehäll finns ett fint industriarv att förvalta. Det får vi hjälpa PHO Fastigheter med när detaljplanearbete för bostäder och verksamheter påbörjas.