Barkarbystaden

Bygglov beviljat för Åke Sundvall i Barkarbystaden.

Den oerhört fina illustrationen kommer från Oevis.