O2 Orminge

Orminge Aros DinellJohansson
Nacka Kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling!
Priset går till den här samlingen finfina trähus i Orminge Centrum.
Vi gratulerar Aros Bostad och ger oss själva en lätt klapp på axeln.
Om du är av nyfiken natur finns det mer att läsa hos Aros Bostad.