ICA

Stadsbyggnadsvision i Häggvik för ICA Fastigheter.
Nu på plansamråd.