Link

Link Aros DinellJohansson

Det här visste du inte om E18. Den ringlar sig från Nordirland till Ryssland. Via Skottland, Norge, Sverige och Finland. Men den passerar också Solna och det här huset på vägen.
NCC och Aros Bostad ligger bakom.