linbana

Sollentuna Kommun utreder linbana till den nya stadsdelen Väsjön. Varför inte, säger vi. Här är en av visionsbilderna.