i gott sällskap, ett tag

I Göteborgs Frihamn bygger Brofred Bygg & Entreprenad, Tempohousing A/S och Udvikling Danmark A/S små tillfälliga bostäder för Studenter, Företag och Nyanlända. Området får också mötes- och gemensamhetslokaler. Många människor som kan mötas på många platser helt enkelt. Vi får vara arkitekt och det får BIG & Arkitema också. Fint sällskap tycker vi. På många sätt, i ungefär femton år.