enskedefältet = energifältet

Vi har vunnit parallellt uppdrag på Enskedefältet. Stockholms Stad bjöd in och vi kom fram till bland annat det här: 

Energifältet är en stadsplan på gränsen mellan de två fälten i Årsta och Enskede.
Årstafältets kommande kvartersstad på ena sidan och Enskedefältets finmaskiga kvartersgemenskap på den andra.
Energifältet byggs upp av tydliga kvartersgemenskaper, öppna för alla. Det bjuds på offentliga, halvprivata och privata zoner. Allt bottnar i en uppfattning om det hållbara byggandet, nämligen den att en byggd struktur ska kunna mer än en sak. Det öppna inkluderande kvarteret är ett exempel på just det. Den byggda massan, det offentliga rummet (till skilland från det slutna kvarterets halvoffentliga rum) ska ha maximal effekt och tillgodogöras alla.

Välkomna in!