Cykelförflyttning

En cykelparkering som fungerar som ramp mellan citys två nivåer, här mellan Vattugatan och Vasagatan.
För Trafikkontoret tillsammans med WSP.