Uppsala Rosendal

Inflyttat och klart. Vi har fått hjälpa Skanska med ett kvarter i Uppsala, Rosendal.