Uppsala Rosendal

För många år sedan vann Skanska Nya Hem en markanvisningstävling i Uppsala Rosendal. Nu under uppförande.