ängsbottenI norra Djurgårdsstaden planeras ett bostadskvarter med 139 lägenheter och 112 studentbostäder i hyresrätt.
Varierade byggnadsvolymer helt klädda i tegel, med klättrande växter och fågelholkar till Norra Djurgårdens bevingade innevånare.

Allt svarar på de högt ställda miljö- och grönytekraven för området. Primula är vår beställare och Totte Falk ansvarig arkitekt.