tingshusTillsammans med Vasakronan utreder vi möjligheten till bostäder i kvarteret Tinghuset 1 i Huddinge.

Idag sätter samrådet igång för Huddinge Centrum.