Sommarviste

Ibland känns det långt till sommaren. Då är det fint att få bygglov för ett sommarhus.