Barkarbystaden

Bygglov beviljat för Åke Sundvall i Barkarbystaden.