sommardrömmar

Hitom bilden ligger havet. Bortom bilden ligger resten av Sverige. Den vita, platta kartongfiguren på verandan skulle troligen luckras upp om hon tog ett bad, men vi andra kan drömma. 
Om sommaren.