hallmanskt

Läroverksvägen är en del av Lidingös mer än hundra år gamla, första, stadsplan.
Per Olof Hallmans trädgårdsstad där husen står placerade mitt på tomten i den befintliga terrängen. Vi är övertygade om att ingen revolt behövs här utan sneglar snällt på Karta Öfver Lidingö Villastad och låter huset smyga ner i terrängen & trädgården en trygg bit från gatan.