garros

Träracketar används inte lika mycket till tennis längre. Men de är väldigt fina på väggen.
Bistro Garros, Salkhallen.