E18

Det här visste du inte om E18. Den tar sig från Nordirland till Ryssland. På vägen passerar den Skottland, Norge, Sverige och Finland. Men den passerar också Solna och det här huset som kommer att stå en bit från vägen. NCC bygger och Solna Stad har beviljat bygglov.