Nummer 1 av 200


Här i Bergdalahyttan i Småland produceras ventilationsrören till kvarteret Anisen.