Sveriges Kommuner & Landsting

Vi har fått hjälpa till som sakkunniga i frågor om arkitektur och stadsbild. Uppdraget gällde ramupphandling av hyreshus för Sveriges Kommuner och Landsting.