Byggnadsingenjör Sökes

Det saknas en person i ringen, en person som skulle kunna komplettera ringen. Vi tänker oss att den personen är en byggnadsingenjör som kan saker vi inte kan, som kan saker vi inte är bäst på. En person som kan hjälpa oss. Vi undrar om inte du är den personen och ber dig därför ringa till någon av oss. Om du klickar här hittar du oss allihop. Men ring direkt till Kalle eller Morten, Dinell eller Johansson.

Kalle Dinell
070 266 47 11

Morten Johansson
070 729 35 09