nitton

Kalle, Morten, Rosa, Joel, Moa, Constance, Montsant, Monika, Johan, Katarina, Adam, Rebecca, Franc, Dina, Kudret, Maria, Alex, Simon & Robin. 
Nitton arkitekter. Några är nya, några har varit med länge. Någon har händerna i fickorna, en annan pratar i telefon medan en tredje gör segertecken. Alla är blå, men ändå olika.