Uppsala Rosendal

För flera år sedan vann Skanska Nya Hem en markanvisningstävling i Uppsala. 
Nu. Bygglov!